0532 055 38 53
info@etazemin.com

Presiyometre

PRESİYOMETRE

Standart GB tipi presiyometrede efektif basınç 70 kg/cm2 olup, 5-10 000 kg/cm2 arası zemin ve kaya deformasyon modülleri ölçülmektedir. NO2 tüpleri ile plastik borular vasıtası ile iletilen basınçlar; ölçme hücresinde basınç artışını ve dolayısıyla hacim artışını, hacim artması ise volümetredeki sıvı sütunundaki yükselme ile takip edilir. Sondaj kuyusuna yerleştirilen proba kademeli olarak 1, 2, 3 kg/cm2 ve gittikçe artan dairesel basınçlar verilerek, her basınç kademesi için ,15-30-60 saniyelerde ölçme hücresinde oluşan hacimsel değişimler kaydedilir.

Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra “x eksenine-basınç”, “y eksenine-genellikle 60 saniyedeki hacimsel değişimler“ bir grafik üzerine işaretlenir.Bu grafikte ilk yükseliş kesimi probun zemine oturması ve zeminin P0 içsel basıncını gösterir. Daha sonra lineer hale geçen eğrinin bu safhasına “ elastik safha “ denir. Menard Elastik Modülü ( Em) her seviye için grafik yardımı ile saptanır. Bu elastik safhadan sonra eğri yükselmeye başlar ki bu noktadan itibaren deney yapılan birimin “ plastik safhası “ başlamıştır.

Limit basınç (PL) hacimsel artışların teorik olarak sonsuza vardığı nokta olup, bu değer teorik olarak deney yapılan kesimin “Nihai taşıma gücü”ne karşılık gelmektedir.

× WhatApp İletişim