0532 055 38 53
info@etazemin.com

Ön Germeli Ankraj

ÖN GERMELİ ANKRAJ

Ankrajlar derin kazıların güvenle açılması ve inşaat
sırasında emniyetli olarak durması için, yüksek şev
duvarlarının desteklenmesinde kullanılan destek
elemanlarıdır.

Ankraj, üzerine uygulanan gerilme kuvvetini elverişli
zemine ileten yapısal bir parçadır.

Ankrajlar pasif veya ön germeli olarak tasarlanabilirler.

Pasif ankrajlar kendi başına yük taşımazlar. Zemin, ilgili ankraj parçasına doğru hareket ettikçe, yük ankraja iletilir. Pasif ankrajın maksimum yük taşıma gücüne ulaşabilmesi için büyük hareketlere gereksinimi olabilir. Büyük hareketleri daha kabul edilebilir düzeye indirgemek için zemin ankrajları genellikle yapıya veya zemin yüzeyi levhasına veya bileşenlerine doğru çekilerek önceden gerilerek ön germeli olarak imal edilebilirler.

Özellikle şehirlerde yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde
derin kazılar çok sıralı ankrajların kullanımı ile güvenli ve
ekonomik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca yapının dönmeye karşı mukavemetini arttırdığı için deprem için de faydalıdır.

× WhatApp İletişim