0532 055 38 53
info@etazemin.com

Kum Konisi Deneyi

KUM KONİSİ DENEYİ

Zeminde çukurlar açılıp hacminin bulunup ağırlığının belirlenmesiyle zeminin doğal birim hacim ağırlığını belirlenir. Zeminin su mutevası bulunarak kuru birim hacim ağırlığa geçilir. 

Deneyde yoğunluğu belirli kum alt tarafı belirli hacimde olan koni üst tarafı silindirik olan ve arada anahtarla bağlı olan techizat , ortası koninin oturacağı gibi oyulur dikdörtgen levha, levhayı zemine sabitleyen çiviler, zemini kazacak malzemeler, zemin numunesinin alındığı kaplar, terazi, etüv, vb. elemanlar kullanılır.

Zemine dikdörtgen levha çakıldıktan sonra levha oyukluğundan derine kazılır, çıkan zemin kaba alınır .Daha önceden kumla birlikte tartılmış olan koni kap levhanın üzerine yerleştirilir, aradaki anahtar açılıp kumun serbest bir şekilde boşluğu doldurması sağlanır. Kalan kumla birlikte koni kap tartılır. Buradan koni hacmi ile birlikte çukur hacmine geçilir, belli olan koni hacmi çıkartılarak çukur hacmi belirlenir. Alınan zemin tartılır ve tabii birim hacim ağırlığı belirlenir. Zemin etüvde 24 saat süreyle kurutulup su muhtevası belirlenir, kuru birim hacim ağırlığa geçilir. Burada zemin 4 nolu elekten elendikten sonra çakıl ağılığı ve yoğunluğundan çakıl hacmi bulunur ve kumun hacmine geçilir. 

× WhatApp İletişim