0532 055 38 53
info@etazemin.com

Geoteknik Proje

GEOTEKNİK PROJE

Zemin mekaniği ve temel inşaatı bilim dallarının her ikisini birlikte içine alan anabilim dalı, geoteknik anabilim dalıdır. Zemin mekaniğinde zeminlerin fiziksel ve mühendislik özellikleri belirlenerek zeminlerin tanımlaması yapılmaktadır. Temel inşaatında ise belirlenen zemin özelliklerine bağlı olarak zemin ve temel etkileşimleri incelenmektedir.Geoteknik alanında uzman kişilere geoteknik mühendisi denilmektedir.

Şirketimiz, bünyesindeki tecrübeli teknik personeller ile zemin iyileştirme uygulamaları, iksa sistemleri , kazıklı temeller ve özel geoteknik uygulamaların tasarımını yapmaktadır.

Geoteknik projeler; çalışma alanındaki zemin yapısı, çevre koşulları ve uygulanacak yöntemin çevredeki yapılara olan etkileri gibi farklı açılardan değerlendirilmekte ve söz konusu işe yönelik en uygun çözüme göre tasarlanmaktadır.

İnceleme alanında yapılan zemin araştırmaları göz önünde bulundurularak sahanın mevcut zemin profili ve jeolojik özellikleri, inşa edilecek yapının mühendislik özellikleri, stabilite değerlendirmeleri, zemin taşıma gücü, oturma tahkiki, yatak katsayıları, sıvılaşma tahkikleri, dinamik parametreler, depremsellik, yapılacak temel kazısı için alınması gereken önlemler irdelenerek ekonomi ve güvenlik dikkate alınarak uygulanacak zemin iyileştirme/iksa/temel altı kazık sisteminin hesabının yapılması ve projelendirilmesidir.

× WhatApp İletişim