0532 055 38 53
info@etazemin.com

Ankraj

ANKRAJ

 • Ankrajlar derin kazıların güvenle açılması ve inşaat
  sırasında emniyetli olarak durması için, yüksek şev
  duvarlarının desteklenmesinde kullanılan destek
  elemanlarıdır.
 • Ankraj, üzerine uygulanan gerilme kuvvetini elverişli
  zemine ileten yapısal bir parçadır.
 • Ankrajlar pasif veya öngermeli olarak tasarlanabilirler.

Pasif ankrajlar kendi başına yük taşımazlar.Zemin, ilgili ankraj parçasına doğru hareket ettikçe, yük ankraja iletilir.Pasif ankrajın maksimum yük taşıma gücüne ulaşabilmesi için büyük hareketlere gereksinimi olabilir.Büyük hareketleri daha kabul edilebilir düzeye indirgemek için zemin ankrajları genellikle yapıya veya zemin yüzeyi levhasına veya bileşenlerine doğru çekilerek önceden gerilerek öngermeli olarak imal edilebilirler.

Özellikle şehirlerde yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde
derin kazılar çok sıralı ankrajların kullanımı ile güvenli ve
ekonomik olarak gerçekleştirilebilmektedir.Ayrıca yapının dönmeye karşı mukavemetini arttırdığı için deprem için de faydalıdır.

 

× WhatApp İletişim